• image

    Call Us Now
    26153249،09121728781

  • image

    Opening Hours
    تمام روزهای هفته

نصب و راه اندازی موتورخانهنصب دقیق و راه اندازی استاندارد  موتورخانه های ساختمانها و برج ها   مهمترین اقدام در نگهداری از سرمایه تاسیساتی ساختمانها محسوب می شود. در صورتی که این امر با رعایت الزامات فنی انجام نشود علاوه بر مصرف بالای سوخت در موتورخانه ، طول عمر آن نیز به طرز محسوسی کاهش خواهد یافت علاوه بر این در شروع مرحله نصب چک لیست ها و الزامات زمان نگهداری باید به دقت تدوین شده و تحویل تیم نگهداری ساختمان شود. این مرحله نیز در بسیاری از  ساختمانها و حتی برج های بزرگ به دقت رعایت نمی شود که نتیجه آن  علاوه بر هزینه های مادی ، موجبات سلب آسایش ساکنین  در زمانهای از کار افتادن سامانه های اصلی و رزرو می گردد. شرکت سرو انرزی کیا مفتخر است که با رعایت الزامات و استانداردهای سامانه های حرارتی و موتورخانه های مرکزی ، بهترین  خدمات را به مشتریان خود در این حوزه ارائه می نماید