• image

    Call Us Now
    26153249،09121728781

  • image

    Opening Hours
    تمام روزهای هفته

سرویس و تعمیر هواسازسامانه حرارت و برودت مرکزی  – هواساز – مسئول کنترل دمای سرمایشی و گرمایشی در یک ساختمان می باشد. به دلیل حساسیت تعمیر هواساز و همچنین نگهداری آن اکیدا توصیه می گردد که راهبری آن به شرکتها و افراد متخصص واگذار گردد. سایت مونورخونه دات کام زیر نظر شرکت سرو انرژی کیا با شماره 26153249-021 آمادگی تعمیر و نگهداری سیستمهای هواساز را دارد


از بخشهاي اصلي یک هواساز می توان به  فيلتر، فن، كويل های گرمایی و سرمایی، رطوبت زن و تجهيزات كنترلي اشاره نمود. كويل های گرمایی معمولا با آب داغ، بخار و برق عمل مي كنند. كويلهاي سرمايي با آب مبرد و يا مستقيما با يك ماده مبرد كار مي كنند. در حالت دوم كويل دستگاه هواساز اواپراتور يك سيستم تبريد مي باشد

با تنظيم هاي مختلف بخش هاي گرمايی، سرمايی، رطوبت زن و غيره در مجموعه دستگاه هواساز مي توان سيستم هاي مختلف تهويه مطبوع را براي پروژه های با شرايط متفاوت طراحي نمود. دستگاه هواساز معمولا با دو كانال؛ رفت و برگشت هوا به داخل ساختمان و به وسيله يك كانال به هواي تازه خارج ارتباط دارد. دستگاه هواساز با تنظيم دما و رطوبت و همچنين تامين هواي تازه و فيلتر كردن آن عمل تهويه مطبوع تابستاني و زمستاني را انجام مي دهد. هواي  برگشتي از اتاقها با هواي تازه در محفظه اختلاط دستگاه مخلوط شده و سپس از كويل هاي سرمايي يا گرمايي و رطوبت زن (معمولا در زمستان) عبور مي كند  سرعت عبور هوا از كويل در برخی از مدل ها می تواند به حدود 500 فوت بر دقيقه برسد

 فرآيند رطوبت زني به وسيله پاشش آب از افشانك ها يا شبكه بخار و فرآيند رطوبت گيري توسط كويل سرد انجام مي شود . كنترل دما به دو صورت مي تواند انجام شود : روش اول با استفاده از شير سه راه برقي يا موتوري كه روي لوله رفت و برگشت كويل نصب شده و به وسيله ترموستاتي كه در كانال برگشت هوا به هواساز نصب مي شود ، عمل قطع و وصل و يا كم و زياد كردن جريان آب انجام مي گيرد . در روش دوم به وسيله ترموستات نصب شده در اتاق يا راهرو يا مكان مناسب ديگر (مانند حالت فن كويل) به فن دستگاه هواساز فرمان خاموش و روشن داده مي شود . سيستم كنترل لازم است به گونه اي طراحي شود كه ابتدا مجموعه ترموستات كانالي و شير سه راهي عمل نمايد و سپس در مرحله بعد در صورت لزوم ترموستات اتاقي به بادزن دستگاه دستور دهد
دستگاههاي هواساز كه از ورق گالوانيزه ساخته مي شوند، با توجه به شرايط مكاني و موقعيت نصب ممكن است قائم و يا افقي ساخته شوند. دستگاه هواساز به صورت يك منطقه اي و يا چند منطقه اي طراحي و ساخته مي شوند. در نوع يك منطقه اي تمام بخش هاي ساختمان كه تحت پوشش آن است با شرايط يكنواخت دما و رطوبت هوادهي مي شود و در نوع چند منطقه اي به كمك دمپرهاي مخصوص امكان هوادهي با دما و رطوبت هاي مختلف به مناطق متفاوت وجود دارد . با ما تماس بگیرید