• image

    Call Us Now
    26153249،09121728781

  • image

    Opening Hours
    تمام روزهای هفته

معاینه فنی موتورخانه - سرو انرژی-شرکت دانش بنیان تعمیر و نگهداری موتورخانهمعاینه فنی و سرویس موتورخانه های ساختمان های مسکونی و اداری یکی از اساسی ترین روشها  جهت کاهش مصرف سوخت ، کاهش خطرات احتمالی نشت گاز  و همچنین افزایش طول عمر مفید و کاهش هزینه های تعمیراتی می باشد. برای انجام سرویس های دوره ای با ۲۶۱۵۳۲۴۹-۰۲۱(شرکت سرو انرژی کیا) تماس بگیرید. در زیر به اصول و مقررات کلی معاینه فنی موتورخانه ها ملاحظه فرمایید


معاينه فني  و سرویس دوره‌اي موتورخانه شامل 3 مرحله اصلي مي‌باشد:

اول :  بازبینی خط  سوخت رسانی  شامل 

 دوم :‌ تكميل شناسنامه فني موتورخانه با استفاده از مشاهدات، اندازه‌گيري‌ها و آناليزها

 سوم :  تكميل گزارش بازرسي و آزمون معاينه فني دورهاي موتورخانه با استفاده از نتايج مراحل قبلي ان

در خصوص جایگاه بازرس و بازرسی لازم گفته شود که بازرس نماينده يا نمايندگان شركت تأييد صلاحيت شده از جانب سازمان ملي استاندارد ايران، به منظور انجام بازرسي و آزمون دوره‌اي موتورخانه مطابق با دستورالعمل ارائه شده در اين استاندارد مي‌باشند. همچنین  در خصوص تجهیزات و وسايل مورد نياز  جهت انجام معاينه فني دورهاي موتورخانه شامل موارد ذيل مي‌باشد:
1- مستندسازي
1-1- نماهاي ضروري جهت عكسبرداري

جهت تكميل مستندات بايستي از نماهاي ذكر شده در ذيل عكسبرداري شود:

1. سردر ساختمان و تابلوي آن (خوانا باشد)

2. ورودي موتورخانه (محل موتورخانه در ساختمان را نشان بدهد)

3. نماي باز ديگ، مشعل و كلكتور اصلي

4. نماي باز منبع آب گرم بهداشتي و پمپ آن

5. نماي باز پمپهاي سيركولاسيون آب گرم شوفاژ (كه موقعيت آن را نشان بدهد)

6. نماي بسته خط سوخت و مشعل

7. نماي بسته مشعل و ديگ (از روبرو)

8. نماي باز دودكش در موتورخانه

9. نماي بسته تجهيزات جانبي (سختيگير، كنترل هوشمند)

10. نماي باز منبع انبساط (محل قرار گرفتن آن را نشان دهد)

11. نماي بسته از كارت برچسب معاينه فني نصب شده در موتورخانه به طوريكه قابل خواندن باشد.

2- مراحل و روش اجرايي معاينه فني دوره‌اي موتورخانه

2-1- مراحل معاينه فني دورهاي موتورخانه

مراحل معاينه فني دورهاي موتورخانه به شرح زير براي تعيين حدود آلايندگي و بهينه­ سازي مصرف سوخت در

موتورخانه بايد انجام شود:

1. به مدير ساختمان، جهت u1605 معرفي گروه بازرسي مراجعه شده و برنامه كاري ارائه شود.

  2. به همراه مسؤول موتورخانه به موتورخانه مراجعه شود.

3. مشعل و پمپها توسط مسؤول موتورخانه روشن شده و وضعيت اوليه تعيين شود. پس از اطمينان از سالم بودن مشعل و پمپها، شروع به كار شود.

4. ساير مصارف حتي‌الامكان قطع شده وعدد كنتور خوانده شود.

5. عدد ترموستات ديگ و پمپ ثبت شود.

6. مطابق پيوست ث محل اندازه‌گيري محصولات احتراق بر روي دودكش تعيين شده و به اندازه قطر پروب دستگاه آناليز محصولات احتراق سوراخ در آن ايجاد شود.

7. اندازه‌گيري غلظت محصولات احتراق توسط دستگاه آناليز محصولات احتراق مطابق پيوست ج انجام گيرد.

يادآوري – در موتورخانه‌هاييكه از مشعل گازوييل سوز استفاده مي‌شود، بايد علاوه بر اندازه‌گيري غلظت محصولات احتراق، آناليز دود نيز مطابق استاندارد ملي 7594 انجام گيرد.

8. با تنظيم ترموستات ديگ در دماي مناسب، از خاموش نشدن آن در زمان اندازه گيري دبي گاز اطمينان حاصل شده و با قطع كردن ساير مصارف، در مدت 60 ثانيه دبي گاز ورودي به مشعل با استفاده از كنتور اندازه‌گيري گردد.

يادآوري – در صورتيكه مشعل مدت زيادي خاموش بوده و دماي آب داخل ديگ كمتر از دماي معمول بود لازم است ابتدا مشعل به مدت كافي روشن شود تا آب گرم شده و به دماي حداقل 60 درجه برسد، سپس مرحله 8 انجام شود.

9. عدد كنتور براي مشعلهاي گازسوزبه همراه زمان روشن بودن ثبت گردد.

10. آناليز اوليه احتراق در شناسنامه فني ثبت شود.

11. ظرفيت اسمي اوليه مشعل محاسبه گردد.

يادآوري – در موتورخانه‌هاييكه از مشعل گازوييل‌سوز استفاده ميشود، در صورت امكان اندازه‌گيري دبي مصرف سوخت ظرفيت اسمي مشعل محاسبه گردد.

12. ظرفيت ديگ تعيين گردد.

13. ظرفيت اسمي بهينه مشعل تعيين گردد.

14. دبي مصرف گاز/ گازوييل در حالت بهينه تعيين گردد.

15. وضعيت درزبندي و يا نشتي ديگ بررسي شده و در صورت امكان اصلاح شود.

16. ساير منافذ (مانند اطراف محل نصب مشعل) نيز در صورت امكان با چسب آلومينيوم يا خمير ديگ درزبندي شود.

17. توصيه مي‌شود در صورت امكان دمپر مناسب روي دودكش نصب شود.

18. توصيه مي‌شود در صورتيكه نياز به تعويض بخشي از دودكش بود با هماهنگي مسؤول موتورخانه اين كار انجام شود.

19. در صورتيكه مكش دودكش مثبت يا صفر بود توسط بازبيني آن (و يا گرفتن draught) در حالت خاموش از عدم گرفتگي مسير دودكش اطمينان حاصل شود.

20. خط سوخت بازبيني و اشكالات آن مشخص گردد.

21. فيلتر بازبيني گردد.

22. مشعل سرويس گردد. سرويس مشعل حداقل شامل موارد زير مي‌باشد:

الف – باز كردن درپوش اصلي، تميز كردن فن و لوله حس كننده فشار هوا

ب – بازبيني جرقه زن و يون شعله و در صورت لزوم تعويض آن با توافق متصدي تأسيسات

پ – بازبيني شعله پوش و شعله پخش كن و تنظيم آن در صورت نياز

يادآوري – در موتورخانه‌هاييكه از مشعل گازوييل سوز استفاده مي شود، عملكرد پمپ و نازل گازوييل به صورت چشمي بررسي شود.

23. بازرسي لقي و نصب صحيح مشعل در محل خود

24. بازديد حس‌كننده فشار گاز و هوا و رله و اطمينان از استقرار و تنظيم صحيح آنها.

25. به منظور ايجاد تطابق نسبي ميان ظرفيت ديگ و مشعل، با مقايسه مقدار مصرف اوليه گاز و مقدار مصرف بهينه بدست آمده، مقدار گاز ورودي مشعل به صورت متناسب كم يا زياد شود.

26. در اين حالت شعله به ته ديگ نخورده و حتي الامكان 80 % طول ديگ را بپوشاند.

27. پس از تنظيم اوليه دبي گاز/گازوييل، دريچه هوا طوري تنظيم شود كه مقدارCO  درمحدوده استاندارد (مطابق با الزامات عملكردي ارائه شده در بند 5)  قرار گيرد و هواي اضافه به كمترين مقدار ممكن (توصيه مي‌گردد اين مقدار كمتر از 30% باشد) برسد.

28. اگر با تنظيم دريچه هواي مشعل، رسيدن به اين نقطه امكانپذير نبود ميتوان با كم كردن تدريجي و اندك دبي گاز/گازوييل و تغيير دريچه هوا به سمت نقطه مطلوب حركت كرد.

29. در صورتيكه در ظرفيتهاي پايين‌تر رسيدن به اين نقطه امكانپذير نبود، ظرفيت را به صورت تدريجي افزايش داده تا به نقطه مطلوب دست يافت. در اين حالت نيز بايد توجه داشت كه نبايد شعله به انتهاي ديگ برخورد كند.

30. پس از رسيدن به نقطه مطلوب، نتايج آناليز ثبت و مشعل خاموش شود.

31. عدد كنتور خوانده شده و ثبت گردد.

32. پس از جمع آوري كليه وسايل و اتمام كار، شناسنامه فني تكميل شده به امضاي مسؤول موتورخانه برسد.

33. از موتورخانه خارج شده و با مراجعه به مدير ساختمان (در صورتيكه مسؤوليت موتورخانه با مدير ساختمان نباشد.) همراه با مسؤول موتورخانه شناسنامه فني، امضا شده و تأييديه نهايي تكميل گردد.

3- روش اجرايي معاينه فني دورهاي موتورخانه
3-1- تنظيم شعله

تنظيم شعله بايد در نقطه اي صورت گيرد كه ديگ و مشعل بالاترين راندمان را دارند و حد استاندارد محصولات احتراق رعايت گردد و هواي اضافه در كمترين مقدار ايمن آن مطابق با استانداردهاي ملي به شماره 7595 و 7594 باشد.

3-2- غلظت مونواكسيد كربن خروجي و اكسيدهاي نيتروژن وهيدروكربورهاي نسوخته و عدد دود

مقدار گاز مونواكسيدكربن ساطع شده از دودكش به عنوان يكي از آلاينده‌هاي اصلي محيط زيست در منابع خانگي بسيار حائز اهميت است. لذا مقدار آن قبل و بعد از بهينه سازي براي هر يك از ديگها نوشته مي‌شود تاعلاوه بر ثبت وضعيت جاري مقدار كاهش آن در اثر انجام معاينه فني دوره‌اي موتورخانه مشخص گردد. حد استاندارد مقدار گاز مونواكسيد كربن و اكسيدهاي نيتروژن و هيدروكربورهاي نسوخته و عدد دود مطابق با استانداردهاي ملي ايران به شماره‌هاي 7594 و 7595 و بند 5 اين استاندارد ميباشد.

3-3- غلظت اكسيژن خروجي

مقدار گاز اكسيژن خروجي از دودكش بسيار مهم است. زيرا مقدار هواي اضافه، گاز دي اكسيد كربن و راندمان احتراق به طور مستقيم از مقدار اكسيژن خروجي از دودكش تعيين مي­گردد. لذا با استفاده از دستگاه آناليز گازهاي خروجي از دودكش مقدار آن قبل و بعد از بهينه­سازي براي هر يك از ديگ­ها نوشته م­يشود تا علاوه بر ثبت وضعيت جاري مقدار افزايش راندمان احتراق در اثر انجام معاينه فني دورهاي موتورخانه مشخص گردد. بهطور معمول توصيه مي­گردد مقدار آن براي مشعل­هاي گازسوز و گازوييل سوز كمتر از 5% باشد.